Speciální druhy pojištění

Mezi speciální druhy pojištění můžeme přiřadit pojištění zemědělských rizik, pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie, pojištění pohledávek apod. V této oblasti spolupracujeme se specializovanými pojišťovacími ústavy. Zajistíme Vám návrh a sjednání pojistné smlouvy, dále pak správu sjednaného pojištění, případně likvidaci pojistné události.

Umíme pružně reagovat na Vaše pojišťovací potřeby.

TOP SERVIS pojištění, s.r.o.