Sjednání pojištění a likvidace pojistných událostí

Proč se nechat pojistit?

Pojistný produkt oceníte teprve v okamžiku, kdy vznikne přímo vám, nebo vaší neopatrností někomu jinému škoda. Příkladem škod může být zatopení sklepu domu velkou vodou, větrem stržená střecha, havárie automobilu, úraz Váš, členů rodiny nebo v příbuzenstvu, který může mít následně i trvalé následky, krádež cenností či vybavení domácnosti, rozbití okna, vytopení sousedů apod. V našem běžném životě bychom mohli takto vyjmenovat ještě celou řadu dalších událostí, které nás mohou potkat a ne vždy vlastní neopatrností, nebo vinou. Škody musí „někdo“ zaplatit a ve většině případů může jít o nemalou částku. Při uzavření vhodného pojištění uhradí vzniklou škodu pojišťovna. Cenou za podstoupení rizika, že vám vznikne škoda, kterou bude muset pojišťovna zaplatit, je sjednané pojistné.

  • máme více než 20 let zkušeností
  • jsme smluvními partnery největších pojišťoven
  • dbáme na osobní přístup
  • šetříme váš čas i peníze hledáním nejlepšího řešení