Cestovní pojištění by mělo být stálou součástí každé cesty za hranice ČR, ať už soukromé na dovolenou, s cestovní kanceláří nebo pracovní. Ne vždy na vás čekají jen samé příjemné zážitky, ale mohou na vás číhat i různá nebezpečí. V České republice je například základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, v zahraničí byste si ji bez cestovního pojištění museli uhradit sami. Právě proto je zde cestovní pojištění, které vás finančně ochrání v případech, pokud byste se v cizině dostali do potíží. Pro klienty, kteří by snad ještě váhali nad potřebností cestovního pojištění, jeden příklad z praxe: Pan XY, nezkušený lyžař, zavinil srážku na sjezdovce se zdatným a rychle jedoucím rakouským snowboardistou, který při pádu utrpěl zranění ramene. Pan XY si při srážce způsobil zlomeninu dolní končetiny. Náklady na ošetření a léčbu a náhrada způsobené škody dosáhly téměř milionu korun, jež by pan Tomáš musel z velké části zaplatit z vlastní kapsy, pokud by nebyl pojištěn. Takhle zaplatil pouze pojistné za cestovní pojištění v řádech několika stokorun. Řada lidí si také myslí, že po vstupu České republiky do EU už cestovní pojištění například do lyžařských center v Alpách nepotřebují. Vstupem do EU jsme získali nárok na zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny avšak za stejných podmínek jako místní občané (včetně spoluúčasti). V zařízeních, která nejsou financována z veřejných zdrojů, si nepojištěný klient bude muset zaplatit celou péči sám. Náklady na převoz pojištěného do zdravotnického zařízení, případně na převoz pojištěného do České republiky, pokud ze zdravotních důvodů nemůže využít původně plánovaný způsob dopravy, rovněž nehradí klientova zdravotní pojišťovna.

Cestovní pojištění může krýt například tato rizika:

Pojištění léčebných výloh

Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh na ošetření v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny nabízejí i úhradu nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka – blízké osoby.

Asistenční služby

Asistenční služba vám pomůže v nouzové situaci s vyhledáním a převozem do vhodného zdravotního zařízení, poskytne platební garance léčby, zajistí potřebné léky, vyslání opatrovníka apod. V případě okradení služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže s vyřízením náhradních cestovních dokladů.

Úrazové připojištění

Rozšíření cestovního pojištění o úrazové pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění je vypláceno pojištěnému po návratu z cesty nebo případně pozůstalým osobám. V případě, že již máte úrazové pojištění např. u životního pojištění, pojistné plnění se sčítá a můžete jej čerpat současně od několika i různých pojišťoven.

Připojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které si obvykle berete s sebou na cestu (např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, hodinky, fotoaparát aj.) a které patří pojištěnému, a dále na věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou detailně vyjmenovány v pojistných podmínkách každé pojišťovny.

Připojištění odpovědnosti za škodu

Vztahuje se na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě v zahraničí při běžných činnostech jako je sport, rekreace a zábava – a to jak na zdraví, tak na majetku. Dále kryje nároky zdravotních pojišťoven a pojistitelů majetku, kteří se po zaplacení plnění poškozenému domáhají zaplacení škody na viníkovi. Češi pojištění odpovědnosti stále podceňují, a právě proto Vám doporučujeme dle zkušeností našich klientů toto připojištění na Vaše cesty sjednat.

Připojištění storna

Pojišťuje stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty (např. nemoc, úmrtí v rodině, neočekávaná změna politické situace v dané lokalitě apod.).

Proč Topservis?

0+
let zkušeností
0+
Spokojených klientů
0+
Smluvních pojišťoven
0+
Vyřízených událostí