Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře). Pojištěný si tak vlastně kupuje finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měl ve svém bytě.

Pokud si svoji domácnost pojistíte, budete pravidelně platit pojistné, a pak v případě tzv. pojistné události (situace, kdy dojde k poškození, zničení či odcizení věci přesně podle pojistných podmínek) vám pojišťovna uhradí vzniklé škody do určité výše.

Pojištění domácnosti je konstruováno jako standardní pojistný produkt – pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud klientovi standardní podmínky nestačí, má možnost nastavení individuálních limitů nebo uzavření dodatkového připojištění.

Pojištěná rizika

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplacenou pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě, nejčastěji:

  • odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením
  • vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka)
  • povodní nebo záplavou
  • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
  • dočasné přepětí v sítích – elektro, telefon …
  • vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy,
  • zemětřesením

Je třeba zvážit, která rizika jsou pro vás nejdůležitější. Pokud tedy máte byt například v oblasti často postihované záplavami, vyplatí se určitě hledat takovou pojišťovnu, která zahrnuje do pojištěných rizik i zničení věci záplavou či povodní.

Proč Topservis?

0+
let zkušeností
0+
Spokojených klientů
0+
Smluvních pojišťoven
0+
Vyřízených událostí