Pojištění je možné sjednat na stavby a rodinné domy, bytové domy, bytové a nebytové jednotky, ale i na rekreační objekty, tedy chaty a chalupy. Pojištění nemovitosti vychází z podobných principů jako pojištění domácnosti, jak ale vyplývá z logiky věci, rozsah pojištění nemovitosti může být daleko širší.

Pojištění nemovitostí se týká obytných budov a s nimi souvisejících staveb, které jsou součást pozemku, nebo pozemků, které jsou funkčně spojeny s pozemkem, na němž leží pojištěná budova. Pojištění stavby umožňuje pojistit rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupu či chatu, byt v osobním vlastnictví, garáž, včetně jejích součástí a příslušenství, ale i další stavby, jako jsou ploty, bazény, nebo třeba skleníky. Pojištění budovy je možné sjednat již v době, kdy se teprve staví. Pojištěn je i stavební materiál nebo dočasné objekty na staveništi, které jsou nutné k vybudování pojištěné budovy. Podmínkou je, aby byly na pozemcích, které tvoří jeden funkční celek s pozemkem, na němž leží pojištěná budova.

Základní pojištění nemovitostí se týká škod, které způsobil požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo náklad, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy či sněhová lavina, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů či jiných předmětů. Dále k němu patří tíha sněhu nebo námraza, zemětřesení, voda vytékající z vodovodního zařízení, pojistka se vztahuje i na věci odcizené krádeží vloupáním nebo loupeží, vandalismem nebo kouřem. Pojišťovny nabízejí i další připojištění, které se vztahuje na rozbití skel, nebo škody způsobené nárazem dopravního prostředku.

Podobné pojištění se vztahuje i na bytové domy. Rozsah připojištění, které je možné sjednat, je ale daleko širší. Kromě rozbití skel a odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží může být mj. jeho součástí pojistka na škody, způsobené odcizením stavebních součástí, obsahem chladicích zařízení, pojištění odpovědnosti představenstva a kontrolní komise družstva za způsobené škody, škody na věcech převzatých, nebo proti finanční škodě.

Příliš se to neliší od pojištění nemovitosti, které si je možné sjednat u bytových a nebytových jednotek, nebo rekreačních objektů, což jsou chaty a chalupy. Na ty se vztahují stejná pravidla jako u staveb a rodinných domů.

Celková výše pojistného pojištění nemovitosti vychází z velikosti pojistné částky, výše zvolené spoluúčasti a rozsahu sjednaných připojištění. Roli hraje i lokalita, v níž se pojištěná nemovitost nachází s ohledem na riziko, jaké představuje povodeň nebo vloupání.

Důležité je správně stanovit dostatečnou pojistnou částku a rozsah pojistných nebezpečí, seznámit se s pojistnými podmínkami, hlavně limity a případnými výlukami z pojištění. Pojištěný by si měl také zjistit, v jakých cenách bude při likvidaci hrazena škoda. Zda půjde o nové ceny – za které by si v daném místě znovu pořídil stejnou nebo porovnatelnou novou věc, nebo to bude časová cena – kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. V úvahu připadá také obecná cena, kterou by mohl pojištěný získat při prodeji věci v daném okamžiku a místě pojištění.

Proč Topservis?

0+
let zkušeností
0+
Spokojených klientů
0+
Smluvních pojišťoven
0+
Vyřízených událostí