Asistenční služby

Veřejně provozovaná motorová vozidla v ČR musí mít sjednané povinné ručení. Součástí povinného ručení jsou vždy asistenční služby. Základní asistenční služby nabízí pojišťovny k povinnému ručení vždy zdarma. Jednotlivé asistenční služby mají dané limity plnění a další podmínky, které službu a její úhradu specifikují. Vždy je možné si připlatit za širší rozsah asistenčních služeb i vyšší pojistné limity. To platí také pro územní rozsah. I v tomto případě mají asistenční služby dvě varianty – jednu určenou pro Českou republiku a druhou pro Evropu. Ty se liší nejen různou výší limitů plnění, tak i rozsahem služeb. Rozsah asistenčních služeb je vždy uveden v pojistné smlouvě včetně všech důležitých kontaktů. Pojišťovny obvykle poskytují kartičku s kontakty na asistenční služby, kterou byste měli neustále vozit ve vozidle. Na svou asistenční službu se obraťte i v případě, že jste nehodu nezavinili. Její služby budou uhrazeny z povinného ručení viníka.

V rámci asistenčních služeb nabízí pojišťovny náhradu nákladů spojených s úkony:

 •  Příjezd asistenční služby
 •  Oprava na místě nehody či poruchy
 • Vyproštění vozidla
 • Odtah do servisu nebo úschovny
 • Oprava v servisu
 • Úschova vozidla
 • Odtah do místa bydliště
 • Pokračování v další cestě
 • Náhradní vozidlo
 • Ubytování řidiče a posádky
 • Doručení náhradních dílů
 • Vyslání náhradního řidiče
 • Ztráta klíčů
 • Vyčerpání, záměna, dovoz paliva
 • Defekt pneumatiky
 • Náklady na cestu domů
 • Předání vzkazu blízké osobě
 • Právní pomoc
 • Tlumočnické služby
 • Finanční pomoc
 • Repatriace vozidla