Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení – POV)

Pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se častěji používá označení povinné ručení nebo zákonné pojištění. Přesněji se jedná o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod. Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je musí majitel automobilu uzavřít, pokud chce vozidlo provozovat k jízdě po pozemních komunikacích. Z pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na majetku a zdraví, jde tedy o pojištění odpovědnosti.

Pokud tedy způsobíte havárii, pojišťovna za vás zaplatí například opravu auta, které jste poškodili. Neuhradí tedy škodu na vašem vozidle. Tyto škody kryje havarijní pojištění, které si každý majitel může, ale nemusí uzavřít.

Pojištění vozidel globálně a jak je to s povinným ručením

Při každé cestě vozem v rámci EU Vám pojištění Vašeho vozidla automaticky bez jakéhokoliv dalšího příplatku ze zákona zaručuje minimální pojistné krytí (odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení). Jakých států se toto povinné ručení týká, je vždy uvedeno na zelené kartě, kde jsou tyto státy vyjmenovány. Zelená karta slouží jako mezinárodně uznávaný doklad (v pojistném slangu nazýváno jako zelenokaretní systém) a zajišťuje uplatnění náhrady škody v případě Vámi zaviněné nehody.

Systém zelených karet je spravován sdružením pojistitelů, tzv. Českou kanceláří pojistitelů. Tato organizace rovněž zajišťuje řešení pojistných událostí v rámci EU v případě nehody v zahraničí. Každý řidič v okamžiku uzavření povinného ručení obdrží zelenou kartu a společně s ní formulář oznámení nehody, můžete taktéž obdržet od pojišťovny evropský formulář oznámení nehody.

Průměrná cena povinného ručení se mezi jednotlivými státy výrazně liší. Například v Lucembursku se průměrná cena povinného ručení pohybuje kolem 300 EUR, což činí skoro dvojnásobek ve srovnání s průměrem zemí EU. Druhým extrémem je například Lotyšsko, zde za povinné ručení zaplatíte přibližně 72 EUR. Obecně lze tedy konstatovat, že vyšší ceny nalezneme v ekonomicky vyspělejších západních zemích, zatímco nejnižší v zemích „východních“. Platí jedno zásadní pravidlo – pojistit lze vozidlo pouze v tom státě, kde je vozidlo registrováno, nelze tedy pojistit vozidlo z České republiky v Lotyšsku, kde jsou ceny povinného ručení nejnižší.

A jak se chovat při dopravní nehodě v zahraničí? Nejdůležitější je vozit s sebou kartičku pojišťovny s číslem na jejich asistenční službu. Tato asistenční služba je schopna za Vás po telefonu komunikovat s poškozeným, případně Policií v rodném jazyce tohoto členského státu.

Závěrem je nutné podotknout, pakliže vlastníte vozidlo, mějte vždy povinné ručení. V případě nepojištěného vozidla Vám hrozí sankce a to až ve výši stovek korun za každý den za každé nepojištěné vozidlo, pakliže jste vozidlo nevyřadili z evidence motorových vozidel, případně jste neumístili SPZ vozidla do depozita.